REIMAGINE THROUGH DANCE

INSTÄLLT TILLSVIDARE

REIMAGINE THROUGH DANCE

INSTÄLLT TILLSVIDARE

REIMAGINE THROUGH DANCE

REIMAGINE THROUGH DANCE

Dans är en kraftfull konstform. När vi dansar interagerar vi med vår omgivning med full sinnesnärvaro. Vi rör oss över, genom, i, runt, under, mellan och på platser. Var slutar en plats och var börjar nästa? Vilka är på platsen? När övergår dansen till en politisk rörelse? 

Under en serie händelser, REIMAGINE THROUGH DANCE  kommer vi undersöka dansens roll inom politik, som social rörelse och som del i hur en plats eller skeende kan förstås och omvecklas. Vi kommer också zooma in och undersöka Sjösala Dansbanas potential och framtida möjligheter.

Image

Program 28 nov 2020
REIMAGINE THROUGH DANCE PART # 1
INSTÄLLT TILLSVIDARE

13.00 - 15.00 NATURENS RÖRELSER/BERÄTTELSENS NATUR
ASPLIND & KAPLA
Plats: Gunnerudsgården - Sjösala
I en koreografisk och litterär ljudvandring möter Marit Kaplas text Berättelsens natur Anna Asplinds koreografiska ljudvandring Naturens rörelser. Berättelsens natur skrev Marit efter att hon vandrat genom det värmländska landskapet 2018, 119 år efter att Ellen Key vandrat i samma landskap i Gösta Berlings spår. Vandringen går från Gunnerudsgården till Sjösala dansbana genom skogs- och jordbrukslandskap, över öppna fält, genom snåriga skogar och längs landsvägar. Under vandringen lyssnar vi på delar av Marit Kaplas reflektioner och tankar från sin vandring samtidigt som hennes text möter Anna Asplinds koreografiska förslag som får oss att uppmärksamma våra kroppar på platsen. Det blir en upplevelse av landskapet, dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
16.00 PREMIÄR SJÖSALA DANSBIOGRAF
Plats: Sjösala
Under dagen återinvigs Sjösala som biograf. Redan på 40-talet byggdes det gamla mejeriet om till biosalong och har sedan dess varit en aktiv biograf i många år. Det kommer visas kortfilmer, spelfilmer, konstfilmer och dokumentärer - allt med tema dans. I samarbete med Sunne filmklubb.

Movements of Change

Movements of Change

Det enda vi kan vara säkra på är att allt är i ständig förändring, våra kroppar, landskapet runtomkring, platser, värderingar och sätt att se på omvärlden. En förändring är en slags rörelse, en rörelse av en kropp som förflyttar sig, en rörelse i plantan som vrider sig mot solen, en politisk rörelse, en rörelse av medel från en plats till en annan, en rörelse från stad till land. Genom att sätta den egna kroppen i rörelse både förändrar vi den plats vi är på samtidigt som platsen förändrar oss. Dansen gör våra kroppar uppmärksamma, den öppnar upp för förnimmelsen av det som ligger bortom vår föreställningsförmåga så att vi kan uppfatta andra möjliga verkligheter och sätt att förhålla oss till vår omgivning och oss själva.

Sjösala och landskapet runt omkring har genomgått olika förändringar. Byggnader har rivits och byggts upp, mejeriet har öppnat och stängt, dansen har pågått och slutat. Genom Sjösala Dansbana - unexpected movements kommer Sjösala åter bli en plats för dans.

Image

I samarbete med