REIMAGINE THROUGH DANCE

Dans som politisk rörelse och som ett

sätt att förstå och skapa en plats

28-29 nov

Movements of Change

invigning av Sjösala dansbana

Unexpected movements

5 sept

REIMAGINE THROUGH DANCE

Movements of Change

Dans är en kraftfull konstform. När vi dansar interagerar vi med vår omgivning med full sinnesnärvaro. Vi rör oss över, genom, i, runt, under, mellan och på platser. Var slutar en plats och var börjar nästa? Vilka är på platsen? När övergår dansen till en politisk rörelse? 

28-29 november kommer vi undersöka dansens roll inom politik, som social rörelse och som del i hur en plats eller skeende kan förstås och omvecklas. Vi kommer också zooma in och undersöka Sjösala Dansbanas framtida möjligheter.

Sjösala återinvigs som som biograf.  Redan på 40-talet fungerade det gamla mejeriet som biosalong. Nu händer det igen när två dansfilmer visas i höstmörkret.

Image

Program den 28 nov

10.00 - 12.00 KOREOGRAFISK VANDRING

Plats: Samling Sjösala

Marit Kapla delar sina erfarenheter och reflektioner från en vandring genom Värmland i Ellen Keys fotspår. Hennes texter möter Anna Asplinds koreografiska vandring i en unik upplevelse av landskapet, dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
12.00 - 13.00 LUNCH
Plats: Sjösala
Gemensam lunch
12.00 - 15.00 DRAKBYGGE 
Plats: Sjösala
Vi bygger våra egna drakar i bambu och silkespapper. (Pågående)
13.00 - 14.30 SEMINARIUM
Plats: Sjösala
Carola Wingren från Sveriges Lantbruksuniversitet berättar om sitt arbete i gränslandet mellan landskapsarkitektur och dans. Daniel Urey från LabLab delar med sig av tankar kring hur vår blick på landskapet förändrats över tid med utgångspunkt i konsten och landskapsmåleriet. Anna Asplind beskriver sin konstnärliga praktik i förhållande till platsskapande.
15.00 - 15.30 DRAKFLYGARTÄVLING
Plats: Sjösala
Vi testar våra nybyggda drakars dans i vinden
15.30 - 17.00 WORKSHOP AFGHANSK DANS

Plats: Sjösala

Monirah Hashemi lär ut en förbjuden traditionell afghansk dans och berättar om dansens historia från ett feministiskt perspektiv.
18.00 MIDDAG

Plats: Sjösala

Gemensam middag för de som vill
20.00 DANSBIOGRAFEN
Plats: Sjösala
Program kommer snart

Program den 29 nov

10.00 - 12.00 SJÖSALA DANSBANAS FRAMTID
Plats: Sjösala
Utifrån en gemensam dansimprovisation runt Sjösala diskuterar vi platsens kvalitéer och möjligheter. Vad finns det för önskemål, drömmar och möjliga visioner?
12.00 - 13.00 LUNCH 

Plats: Sjösala

Gemensam lunch
13.00 - 14.00 SJÖSALA DANSBANAS FRAMTID 
Plats: Sjösala
Fortsättning från förmiddagen
15.00 DANSBIOGRAFEN
Plats: Sjösala
Program kommer!

Movements of Change

Movements of Change

Det enda vi kan vara säkra på är att allt är i ständig förändring, våra kroppar, landskapet runtomkring, platser, värderingar och sätt att se på omvärlden. En förändring är en slags rörelse, en rörelse av en kropp som förflyttar sig, en rörelse i plantan som vrider sig mot solen, en politisk rörelse, en rörelse av medel från en plats till en annan, en rörelse från stad till land. Genom att sätta den egna kroppen i rörelse både förändrar vi den plats vi är på samtidigt som platsen förändrar oss. Dansen gör våra kroppar uppmärksamma, den öppnar upp för förnimmelsen av det som ligger bortom vår föreställningsförmåga så att vi kan uppfatta andra möjliga verkligheter och sätt att förhålla oss till vår omgivning och oss själva.

Sjösala och landskapet runt omkring har genomgått olika förändringar. Byggnader har rivits och byggts upp, mejeriet har öppnat och stängt, dansen har pågått och slutat. Genom Sjösala Dansbana - unexpected movements kommer Sjösala åter bli en plats för dans. Under invigningen Movements of Change gavs möjlighet att själv sättas i rörelse och uppleva dans på både nya och oväntade sätt. Läs mer om händelsen här.

Image

I samarbete med