ARKIV

ARKIV

22 MAJ 2021

NATURENS RÖRELSER / BERÄTTELSENS NATUR

22 MAJ 2021

Naturens rörelser / Berättelsens natur

Image

NATURENS RÖRELSER
/BERÄTTELSENS NATUR

ASPLIND & KAPLA
Sjösala Östra Ämtervik
(längd: ca. 2 h)

I en koreografisk och litterär ljudvandring möter Marit Kaplas text Berättelsens natur Anna Asplinds koreografiska ljudvandring Naturens rörelser. Berättelsens natur skrev Marit efter att hon vandrat i över en vecka genom det värmländska landskapet 2018, 119 år efter att Ellen Key vandrat samma sträcka i Gösta Berlings spår. Naturens rörelser/Berättelsens natur utgår från Sjösala i Östra Ämtervik och leder genom skogs- och jordbrukslandskap, över öppna fält, genom snåriga skogar, längs Frykens glittrande vatten och längs landsvägar. Under vandringen lyssnar vi på delar av Marit Kaplas reflektioner och tankar från sin vandring samtidigt som hennes text möter Anna Asplinds koreografiska förslag som får oss att uppmärksamma landskapet, dess förutsättningar, utmaningar och möjligheter genom kroppen.

Praktisk info:
Upplev verket när du vill!

Ta med egna hörlurar och din fulladdade mobil.

Starta vid Sjösala (Östra Ämtervik), det finns en START-skylt på norra sidan av Sjösala, vid Ämtån. Du får hjälp att hitta vägen med hjälp av instruktioner, snitslar och skyltar.

Om konstnärerna:
Marit Kapla är journalist och författare och har skrivit boken ”Osebol” som tilldelades Augustpriset för årets svenska skönlitterära bok 2019. Hon är uppvuxen i Osebol och har bland annat arbetat på Värmlands Folkblad, Göteborgs filmfestival och tidskriften Ord&Bild.

Anna Asplind är koreograf och dansare och har tidigare arbetat med koreografiska ljudvandringar i serien Dancewalks som hade premiär i Berlin 2009. Naturens rörelser tog form hösten 2020 under Anna Asplinds konstnärliga residens och inventering av Östra Ämtervik i projektet Rural Movements. I år leder hon det konstnärliga arbetet inom projektet.

21 MARS 2021

OM(DANSA) PISH-PO / RE(DANCE) PISH-PO

a part of the festival A night with Buddha

21 MARS 2021

OM(DANSA) PISH-PO / RE(DANCE) PISH-PO

a part of the festival A night with Buddha

Koreografi och dans : Isabel Gunn, Linn Eriksson, Monirah Hashemi och Tove Klang.

Pish-Po är en dans som är på väg att försvinna och dö ut. Den har rötter långt tillbaka i tiden och har gått i arv  från generation till generation bland Hazarer, en persisktalande folkgrupp i Afghanistan. Dansen är en av flera traditionella danser som utförts av kvinnor och bygger på steg och olika ljud från läppar, mun och hals, ofta inspirerade av naturen med stora kulturella symboler och värden. Dansen utfördes inför en blandad publik, ofta vid högtider, ceremonier och festligheter. På grund av krig, systematisk etnisk rensning, slaveri, förföljelse och politisk instabilitet som drabbat hazarerna hårt har många traditioner försvunnit och med dem danserna, deras betydelse och symbolik.

Om(dansa) Pish-Po är ett dansresidens på Sjösala Dansbana där tre professionella dansare tillsammans med skådespelerskan Monirah Hashemi får lära sig de gamla stegen av en afghansk kvinna som själv lärt sig dem som ung. Genom residenset får dansen åter ta plats i rummet, dekonstrueras, omvecklas och bevaras för att vi ska få syn på den, dela den och ge den nytt liv.

Dansföreställningen var en livestreamad work in progress visning av dansresidenset Om(dansa) Pish-Po från Sjösala Dansbana.


Choreography and dance: Isabel Gunn, Linn Eriksson, Monirah Hashemi och Tove Klang.

Pish-Po is a dance on the verge of being forgotten entirely. It has ancient roots and has been passed down from generation to generation among the Hazaras, a Persian-speaking ethnic group in Afghanistan. The dance is one of several traditional dances performed by women and is based on steps and different sounds from lips, mouth and throat, often inspired by nature, with significant cultural symbolism and value. The dance was performed in front of a mixed audience, often at festivals, ceremonies and festivities. Due to the war, systematic ethnic cleansing, slavery, persecution and political instability that has deeply affected the Hazar people in Afgahnistan many traditions have disappeared and with them the dances, their meaning and symbolism.

Re(dance) Pish-Po is a residence for dance at Sjösala Dansbana where three professional dancers together with actress Monirah Hashemi will have the opportunity to learn the ancient steps from an Afghan woman who herself learned the steps in her youth. During the residency, the dance will once again be welcomed into space, deconstructed, redeveloped and preserved so that it can be experienced, shared and given new life.

The performance was a live stream of a work in progress showing of the residency Re(dance) Pish-Po at Sjösala Dansbana.

5 SEP 2020

MOVEMENTS OF CHANGE

5 sep 2020

Movements of Change 

Det enda vi kan vara säkra på är att allt är i ständig förändring, våra kroppar, landskapet runtomkring, platser, värderingar och sätt att se på omvärlden. En förändring är en slags rörelse, en rörelse av en kropp som förflyttar sig, en rörelse i plantan som vrider sig mot solen, en politisk rörelse, en rörelse av medel från en plats till en annan, en rörelse från stad till land. Genom att sätta den egna kroppen i rörelse både förändrar vi den plats vi är på samtidigt som platsen förändrar oss. Dansen gör våra kroppar uppmärksamma, den öppnar upp för förnimmelsen av det som ligger bortom vår föreställningsförmåga så att vi kan uppfatta andra möjliga verkligheter och sätt att förhålla oss till vår omgivning och oss själva.

Sjösala och landskapet runt omkring har genomgått olika förändringar. Byggnader har rivits och byggts upp, mejeriet har öppnat och stängt, dansen har pågått och slutat. Genom Sjösala Dansbana - unexpected movements kommer Sjösala åter bli en plats för dans. Under invigningen Movements of Change gavs möjlighet att själv sättas i rörelse och uppleva dans på både nya och oväntade sätt.

Movements of Change var en del av en konstnärlig inventering av Östra Ämtervik med omnejd som genomfördes av Rural Movements konstnärliga projektledare Anna Asplind under 2020 för att undersöka möjligheten till ett dansresidens och en ny plattform för dans i Värmland.

Medverkande: Anna Asplind, Amalia Bille, Anna Lidberg, Christofer Bocker, Dinis Machado, Jessica Naeser Skov, Josefin Bergman, Kolbjörn Rosenblad Book, Kulturskolan, Sunnes danselever, Mikael Sonnsjö, Simon Torssell Lerin, Staffan Jofjell, Susanne Nyman, Tomas Björkdal, Tove Klang.

Läs mer

KANOTTUR - DANSUPPLEVELSE LÄNGS ÄMTÅN 

Plats: Badplatsen

Publiken paddlade längs med den slingrande Âmtan och upplevde olika dansakter längs med vägen. Medverkande: Simon Lerin, Amalia Bille, Dinis Machado, Anna Asplind, Kulturskolan i Sunnes danselever, Tove Klang, Christofer Bocker och Tomas Björkdal
DANS I PARKEN (Staffan Jofjell) 
Plats: Sjösala
När Staffan var barn fanns det en festplats inom svagt hörhåll, han var då för liten för att gå dit men när han sedan som fotograf flyttat tillbaka till Värmland åkte han runt under två somrar till många olika folkparker och fotograferade
ELEKTRONISK FLORA (Simon Lerin) 
Plats: Hemliga bryggan
I projektet Elektronisk Flora använder Simon Lerin GSR-sensorer för att spela in bio-elektriska signaler från växter.
TANGO PÅ ÄNGEN (Jessica Naeser Skov)
Plats: Ämtarna
Deltagarna fick några bokstäver ur det argentinska alfabetet, att använda för att dansa, skapa och improvisera.
A DANCE FOR A DRESS IN THE FOREST (Dinis Machado)

Plats: Sjösala

En dans för en klänning i skogen är ett försök i ständig rörelse att återhämta kvinnlig frånvaro av min kropp. Vad betyder det att vara queer när du är ensam borta från den andras blick? Vad är queerness i relation till sig själv?
OKEANIDES - Ämtåns återsken (Anna Lidberg)

Plats: Silon

OKEANIDES - Ämtåns återsken är en tolkning av stunden då solens sken på vattnet reflekteras på det som finns runtom.
INSTALLATION (Christofer Bocker)
Plats: Silon
Mellan 2013 - 2016 samtalade Christofer Bocker en timma vardera med hundra anonyma personer, i lanterninen, i Slottet, i Sunne.
KOREOGRAFISK MINNES/DRÖM-NOTATION (Anna Asplind/Susanne Nyman)
Plats: Sjösala
För att ge plats för både minne och drömmar att uppstå stod Sjösalas stora sal tom. För att en rörelse ska kunna äga rum måste det finnas tomrum. Publiken delade sina minne och drömmar!
KALEJDOSKOPS-VERKSTA (Josefin Bergman)  

Plats: Kohagen

Bygg ditt egna kalejdoskop och upptäck Sjösalas omgivningar i micro-skala.
DANSBANAN (Mikael Sonnsjö/Kolbjörn Rosenblad Book)  
Plats: Dansbana
Var med och bygg en ny mobil och flexibel dansbana med snickaren Kolbjörn som menar “att bygga är som att dansa”.

I samarbete med